Friday, 2 June 2017

10 HADITS KEUTAMAAN ILMU DAN ULAMA

10 HADITS KEUTAMAAN ILMU DAN ULAMA-400 HADITS BERTUAH ALA SANTRI BLOGGER 

Hadits Keutamaan Ilmu dan Ulama

Bab pertama dari Kitab Lubabul Hadits adalah kumpulan hadits-hadits berkaitan dengan keutaam ilmu dan ulama yang terdiri dari 10 hadits .

 1. Nabi Muhammad SAW berkata kepada Ibnu Mas`ud RDH : "Ya Ibnu Mas`ud, dudukmu (walaupun sebentar) di majlis ilmu, walaupun tanpa memegang pena dan menulis satu hurufpun adalah lebih bagus daripada memerdekakan 1000 raqabah (budak), pandanganmu terhadap orang alim lebih bagus daripada 1000 kuda yang kamu sedekahkan di jalan Allah (sabilillah), salam-mu kepada orang alim lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun".
 2. Nabi Muhammad SAW bersabda: satu orang  faqih (tahu hukum syariah) yang ahli wira`i (menjauhkan diri dari perbuatan yg dilarang syariah), bagi syetan itu lebih berat daripada 1000 ahli ibadah yang bodoh, bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan ahli wira`i.
 3. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Keutamaan orang `alim (yang mengamalkan ilmunya) mengalahkan `abid (ahli ibadah) adalah bagaikan rembulan (bulan purnama) yangmengalahkan semua bintang-bintang".
 4. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa berpindah tempat untuk menuntuk ilmu (syariat) maka dosanya diampuni sebelum dia melangkah.
 5. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Mulyakanlah para ulama karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang mulya yang dimulyakan di sisi Allah SWT"
 6. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa setelah melihat wajah orang alim merasa bahagia, walaupun hanya sekali lihat haja, maka Allah SWT meciptakan dari pendangan tersebut seorang malaikat yang akan memintakan ampunan bagi orang tersebut hingga hari kiamat".
 7. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Barang siapa memulyakan orang alim maka dia benar-benar telah memulyakanku dan barang siapa memulyakaknku maka dia benar-benra telah memulyakan Allah dan barang siapa memulyakan Allah maka tempat lembalinya adalah surga".
 8. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tidurnya orang alim lebih utama daripada ibadanya orang bodoh".
 9. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa mempelajari satu bab ilmu (saja), baik diamalkan maupun tidak, maka itu saja sudah lebih baik daripada shalat sunat 1000 raka`at ".
 10. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa berkunjung (atau berziarah) kepada orang alim maka dia seperti mengunjungiku, barang siapa bersalaman dengan orang alim ma dia seperti menyalamiku, barang siapa duduk bersama orang alim maka dia seperti duduk bersamaku di dunia, barang siapa duduk bersamaku di dunia maka aku akan mendudukannya bersamaku di hari kiamat".
CATATAN KAKI
Kesimpulan bagi bab keutmaan ilmu dan ulama ini adalah ilmu, ulama, dan menuntut ilmu adalah sesuatu yang mulia  dan dimuliakan oleh Allah SWT, sehingga perbuatan yang berkaitan dengan ketiganya juga merupakan sesuatu kemuliaan.
Ilmu yang dimaksudkan disini tentu saja adalah ilmu-ilmu agama atau ilmu-ilmu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada syariat Allah SWT dan bukan ilmu-ilmu yang justru menjauhkan diri dari syariat Allah SWT.
Jadi, jika ilmunya adalah bukan ilmu syariat maka orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut, orang - orang yang mendalami ilmu tersebut, dan orang - orangyang berinteraksi dengan meraka tidaklah mendapatkan kemulian-kemuliaan yang disebutkan oleh beberapa hadits nabi tersebut. Bahkan dikhawatirkan malah mendapatkan kehinaan demi kehinaan karena mempelajari dan berinterkasi dengan mereka.

Sebagai contoh realistis di kehidupan kita adalah

 1. Nabi Muhammad SAW mengharamkan bunga bank, maka berhati-hatilah ketika mempelajari ilmu tentang bunga bank, jangan sampai anda menjadi bagian dari orang-orang yang menyebarkan apa yang dilarang Nabi Muhammad SAW tersebut.
 2. Nabi Muhammad SAW mengabarkan jika menggambar mahluk hidup adalah perbuatan yang akan mendatangkan azab Allah di neraka, maka berhati-hatilah mempelari ilmu yang berkaitan dengan gambar menggambar seperti seni lukis, seni patung, fotografi, dan lain-lain agar anda tidak menjadi bagian dari orang-orang yang diancam azab Allah tersebut.
 3. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada kita jika "musik tertentu" bisa mendatangkan azab, maka berhati-hatilah saat mempelajari dan berinterkasi dengan musik karena bisa jadi musik tersebut menjadikan anda bagian dari orang-orang yang diancam azab karena musik.

Itulah sedkit catatan dari bab pertama ini semoga bermanfaat dan menjadikan kita bagian dari komunitas ilmu syariah , amin

Link Sumber http://pesantrenblogger.blogspot.com/2012/11/10-hadits-keutamaan-ilmu-dan-ulama.html

Baca Juga  Artikel Menarik dibawah ini :
Jangan Sungkan Untuk Menghubungi saya jika ada yang ingin ditanyakan.

Facebook : burhanrengas
Twitter : @burhanrengas
Email : santribloggeronline@gmail.com

Phone / WA : +628993995719

No comments:

Post a Comment